Folklor Akademi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜRETİM VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ AÇISINDAN MÜZİK KİMLİĞİNİN PSİKO-SOSYAL VE MİTOLOJİK TEMELLERİ
(PSYCHO-SOCIAL AND MYTHOLOGICAL ESSENTIALS OF MUSIC IDENTITY IN TERMS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION CULTURE )

Yazar : Ali Osman ABDURREZZAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 2
Sayfa : 33-54
117    117


Özet

İnsanları bir araya getiren ve düzenli ritüeller, ayinler veya törenlerdeki birleştirici etkisinin yanında özellikle günümüzde içedönüklük ve bireyselleşme sürecinde önemli bir role sahip olan müziğin geçmişten günümüze gelişmeler ve değişimler ile algılanış biçimi de değişmiştir. Müziğin bir bilim dalı olmadan önceki ilkel toplum yapısındaki yerine bakıldığında kutsal bir sesleniş ve iletişim aracı olduğu söylenebilir. İnsan sesi ile başlayan, ağaçtan ya da taştan yapılan nesneler ile devam eden müziğin bir çalgı aleti ile icra edilebileceğini görülmüştür. Müzik doğa seslerinin tatbik edilmesi ile başlayan süreçte insanoğlunun önce taklit ile ve daha sonra sosyal, psikolojik, kültürel ve inançsal boyutta hayatın her evresinde varlığını sürdürebilen bir iletişim aracı olma özelliğine sahiptir. Kutsal bir görevi olmasının yanında müzik, kolektif bir bilinç ile davranışlar sergilemede de önemli bir unsur haline gelmiştir. Arkaik toplumlarda hayvan seslerini taklit ile başlayan ve iletişim aracı olarak kullanılan müziğin de bir parçası olan şamanın davulu ile raks etmesinin, gerçekleştirilen ritüellerde birleştirici role ve sosyal bir araç olma özelliğine sahip olması ile günümüzde konserlerdeki binlerce insanın bir araya gelerek sesin büyüsüne kapılmaları arasında benzerlik olduğu görünmektedir. Ses, müziğin temelini oluşturması ile önem arz ederken geçmişten bugüne sese atfedilen mana ve algılanış biçiminde değişimler kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmada üretilen ve tüketilen müzik bağlamında müzik ve kimlik ilişkisi, müziğin sosyolojik, psikolojik ve mitolojik özellikleri incelenerek müziğin genç neslin ailesi, çevresi ile olan ilişkilerine dikkat çekilmiştir.Anahtar Kelimeler
Müzik, kimlik, üretim, tüketim, mitolojik, psiko-sosyal, kültür

Abstract

Along with the unifying effect of people bringing them together and in regular rituals, rituals or ceremonies, the music has an important role especially in today's introductory and individualization process. It can be said that when you look at the place of primitive society before music is a scientific discipline, it is a sacred speech and communication tool. Beginning with the human voice, music has shown that it can be performed with objects made of wood or stone and a music instrument with music. The process that begins with the application of the sounds of nature has become an important element in displaying behavior with a collective consciousness as well as being a sacred task of music that has a communicative nature that allows humans to imitate first and then to survive in every aspect of life in social, psychological, cultural and religious dimensions. Beginning with imitation of animal sounds in archaic societies and used as a means of communication, in the shamanist societies shamans have not lost anything from the sound of the voice, which pioneered the gathering of thousands of people at concerts prepared today, as a social vehicle with its unifying role in rituals, it seems. While it is important to establish the foundation of sound music, changes in the way of sense and perception attributed to the present from past to present have become inevitable. In this study, the relationship between music and identity in the context of produced and consumed music, psychological, sociological and mythological features of music are examined and the relations between musician's family and its environment are drawn.Keywords
Music, identity, production, consumption, mythological, psycho-social, culture.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    2019/4 Sayımız İçin Makale Kabulü Başladı

    Yazarlarımızın yazılarını TÜBİTAK-ULAKBİM Dergipark üzerindeki http://dergipark.gov.tr/folklor sayfasına yüklemeleri gerekmektedir. MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden makale kabulü olmayacaktır.Adres :Bağdat Cad. No:385/B MALTEPE / İSTANBUL
Telefon :0216 441 65 66 Faks :0216 441 65 66
Eposta :folklorakademidergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri